Een type-voorbeeld


Onze demo lost een type-voorbeeld op van een school waar leerkrachten, buiten het pure lesgeven, ook enkele kleinere taakjes moeten uitvoeren die niet onmiddellijk met het lesgeven zélf te maken hebben:
  • begeleiding van diverse naschoolse rijen, per fiets of te voet,
  • speelplaatstoezicht op verschillende momenten van de dag ('s morgens, 's voormiddags, 's middags, 's namiddags, ...)
  • opvang aan de schoolpoort of toezicht aan de schoolpoort na schooltijd,
  • ..., ...
Standaard duurt elke aktiviteit een zekere tijd en die zal in rekening worden gebracht voor de mate van de geleverde inspanning. Er wordt namelijk ook gestreefd naar rechtvaardigheid in het toewijzen van opdrachten. Zo is het doel dat iedere leerkracht een gelijkwaardige inspanning levert. Net zo goed is het enkel eerlijk dat een halftijdse leerkracht slechts de helft van de inspanning dient te leveren van zijn voltijdse collega.
Voor elke aktiviteit zijn een aantal leerkrachten nodig. Zo moet er voor een fietsrij bijvoorbeeld zowel voor- als achteraan een leerkracht zijn.
Daarnaast zijn er aktiviteiten die niet kunnen worden toegekend aan bepaalde leerkrachten.
  • Zo kan een leerkracht die per auto naar school komt (en dus geen fiets bij heeft) niet worden toegewezen aan een fietsrij.
  • Of er zijn leerkrachten die niet alle dagen aanwezig zijn op school (bijvb. ingeval van halftijdse tewerkstelling).
En dus worden aktiviteiten voor hen op zo'n dagen aangemerkt als onmogelijk toewijsbaar.
Leerkrachten die op bepaalde dagen liever niét worden aangeduid (bijvoorbeeld omwille van familiale redenen) kunnen ook dat opgeven. En net zo goed omgekeerd : ook dagen waarop ze liever wél worden aangeduid kunnen worden aangeduid.
Het spreekt ook vanzelf dat een leerkracht niet kan worden toegewezen aan 2 aktiviteiten die zich tegelijkertijd afspelen : ook dié randvoorwaarde kan worden opgegeven.
Eens zelf uitproberen? Klik dan hieronder:

De demo in aktie:

Demovideo

De demo downloaden:

Downloaden

Of ga anders terug naar de hoofdpagina:

Naar de hoofdpagina