Basisuitvoering


Op te lossen problemen pakken we telkens met dezelfde methode aan:

 • de gebruiker stelt zijn probleemstelling op in Excel. Wie is nu niĆ©t vertrouwd met Excel ? Simpel en vertrouwd, zonder leercurve!
 • het programma leest de opgestelde Excel uit. Timefold wordt op die manier ingesteld met het op te lossen probleem.
 • Timefold berekent de optimale oplossing binnen de beschikbare tijd; tussentijds kan de gevonden oplossing worden bekeken. Die wordt (opnieuw in Excel) weggeschreven.
 • de Excel spreadsheet met de oplossing kan nu operationeel worden gebruikt of is desgewenst bruikbaar voor een volgende iteratie.

Hierbij tenslotte, niet onbelangrijk : de door ons gemaakte planningsprogramma's kunnen in alle omgevingen draaien: zowel in Windows, in MacOS, als in Linux!

De voordelen van deze aanpak:

voordelen

Uiteraard kunnen we hierop ook uitbreidingen maken:

mogelijke uitbreidingen

De voordelen


Uiteraard zijn er heel wat voordelen bij zo'n eenvoudige basisuitvoering:

 • er hoeft geen aangepaste ("custom") user interface worden gemaakt. Snel. Kostenbesparend.
 • een gedetailleerde(re) uitbouw van de gebruikersinterface op aangeven van de klant
 • ..., ..., ...

Mogelijke uitbreidingen


Op deze basisuitvoering zijn talrijke uitbreidingen mogelijk. Bij wijze van voorbeeld:

 • de berekeningen kunnen ook gebeuren op een krachtiger computer (typisch : een server). Dit is vooral het geval wanneer het planningsprobleem veel rekenkracht vergt, of wanneer de medewerker niet over een krachtige computer beschikt
 • er kan ook een gedetailleerde(re) uitbouw van de gebruikersinterface worden geprogrammeerd, om niet met spreadsheets te hoeven te werken
 • telkens er een nieuwe (dus betere) oplossing gevonden werd, kan die omzeggens "in real-time" op het scherm worden getoond. Ervaring leert dat dit niet zo'n nuttige optie is, maar voor sommige alsnog als nuttig wordt ervaren
 • ..., ..., ...